OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Žiadosť o vydanie/ predlženie platnosti/ PL

legislatíva
 

  
  
Potrebné dokumenty  k vydaniu - predĺženiu PL:

   
1. vypísanú a podpísanú žiadosť ( nachádza sa v kancelárií OPK)
    2. 2 x fotografia 3 x 3,5 cm  ( 1 x na PL, 1 x na žiadosť)
    3. súhlas dotknutej osoby   ( nachádza sa v kancelárií OPK )
    4. oboznámenie so spracovaním osobných údajov
    5. potvrdenie o poistení - § 52 zákona o poľ. č. 274/2009
       ( členovia SPZ majú toto poistenie v členskom príspevku,
         výška členského v OkO SPZ Kežmarok je na základe internej
          smernice  v sume 24,-€ / 1 rok)
    6. občiansky preukaz
    7. vysvedčenie o skúške z poľovníctva, súčasný PL
    8. poplatok za vydanie, predĺženie PL
    9. strelecký preukaz, na kontrolu povinnej kontrolnej streľby

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky