OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

8. poľovnícky deň

osveta

                                             8. poľovnícky deň v Kežmarku

      Sviatok poľovníkov kežmarkého regiónu sa tento rok konal už tradične v druhú
   septembrovú nedeľu
9. 9. 2018 na kežmarskom námestí.

      Podujatie sa začalo netradične, už v sobotu večer koncertom poľovníckej hudby
     v Bazilike sv. Kríža v podaní Hubertových trubačov z Podorlická ( ČR ).

     Sviatočný deň sa začal svätohubertovskou sv. omšou  v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku, pri ktorej
  opäť asistovali hubertoví trubači a vytvorili neopakovateľnú atmosféru a pre prítomných
  nezabudnuteľný zážitok. Nasledovalo požehnanie jeleňa. Následne sa sprievod účastníkov
  tiahol k radnici, kde v súlade s poľovníckymi zvykmi a tradíciami program pokračoval
  odovzdávaním streleckého zálomku  úspešnému strelcovi jeleňa ( Jaroslav Hohol z MPS Poľana)
   a ukážkou jeho pasovania za lovca jeleňa.

       Nasledovalo oficiálne otvorenie 8. poľovníckeho dňa, kde sa účastníkom podujatia prihovorili
  predstavitelia organizátorov, ktorí privítali viceprezidentku  SPK
Ing. Soňu Chovanovú Supekovú
  a zástupcov z radov poľovníkov z poľského Jurgova.

       Ďalším bodom programu bolo odovzdávanie poľovníckych vyznamenaní „ Za zásluhy o rozvoj
  poľovníctva na Slovensku“ členom SPZ
III. st. a bronzová medaila ( Š. Britaňák,  J. Dulák, M. Murcko,
  M. Kušmirek, A. Lizák, Ing. J. Mačák, J. Semaňák, Ing. J. Soska a A. Vida),  II. st. a strieborná medaila
  ( A. Kačur a Ing. J. Kulík), I. st. a zlatá medaila ( O. Ferenčák). Medaila sv. Huberta bola odovzdaná
  Ing. Mgr. S. Kollárovi. Medaila POĎAKOVANIE DEVANY bola u nás prvýkrát  odovzdaná Mgr. M.
   Nevickému - predsedovi OPK pri príležitosti  životného jubilea a súčasne jeho manželke ( dané
   poďakovanie pozostáva z dvoch medaily, poďakovanie pre poľovníka a poďakovanie pre jeho manželku).
    Predstavenstvo OPK odovzdalo Diplomy zástupcom základných organizácií,  ktoré sa v súťaži PZ a PS
    v  roku 2017  umiestnili na prvých troch miestach ( prvý MPS Poľana Spišská Belá, druhé  PZ Hájnik
    Toporec a tretie PZ Vlková) a zároveň im vyjadrilo poďakovanie za dosiahnuté výsledky.

       Stalo sa pravidlom, že kežmarské námestie počas poľovníckeho dňa rozvoniava pravým poľovníckym
  gulášom. Tohto roku sa v súťaži o najlepší poľovnícky guláš usilovali družstvá z  PZ (Gojnica, Hájnik, Magura,
  Magurka, Kereswald, Víťaz, Vlková,  Zlatá hora, Zvonárka, MPS Poľana, zástupcovia z MsÚ  a SOŠ Kežmarok).
  Odborná porota dospela k záveru, že na  1. mieste sa umiestnilo PZ Hájnik Toporec a súčasne si odniesli
  putovnú varechu, druhé miesto patrilo zástupcom z MsÚ a  tretie miesto patrilo SOŠ Kežmarok, Garbiarska.
  MO SRZ pripravila pre návštevníkov pravé HALÁSZLE.

        Pestrá a zujímavá bola aj ponuka sprievodných  podujatí. Pre deti to bolo vystúpenie divadla RAMAGU
  zo Spišskej Starej Vsi s predstavením POLEPETKO. Ďalej  hry a súťaže v podaní p. uč. zo  ZŠ na  Hradnej ulici
  v  Kežmarku, maľovanie na tvár, lukostreľba, lesná pedagogika  od zástupcov VLM OZ Kežmarok ( Ing. P. Šoltés
  a  Ing. Ľ. Babič) a leníkov zo Spišskej Belej ( p. Ferencková a Bjalončík), sokoliarov Kráľa Svätopluka,
   prezentácia plemien poľovných psov, ukážky poľovníckych signálov a vábenia zveri. Pre dobrú náladu to  
   bolo  vystúpenie -  detskej tanečnej skupiny BRILANT z Kežmarku,  FS Magurák  
   a vystúpenie hudobno
zábavnej skupiny DRIŠĽAK.
 
      Určite aj vďaka krásnemu počasiu bola na 8. poľovníckom dni početná návštevnosť, ktorá sa každým rokom
    zvyšuje. My veríme, že aj vďaka pestrému programu pripravenému organizátormi podujatia, z ktorého si každý
    mohol vybrať to svoje.

         Predseda OPK sa vo svojom záverečnom príhovore  v mene organizátorov  poďakoval všetkým, ktorí sa
   akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu 8. poľovníckeho dňa  ( organizátori, sponzori,
    členovia PZ, priaznivci poľovníctva...).

                                                                                                                                     OPK Kežmarok
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky