OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CHPT 2018/2019

poľovníctvo


                   
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí

     Obvodná poľovnícka komora Kežmarok uskutočnila v dňoch 23.- 27. marca 2019
 
  tradične v priestoroch SOŠ v Kežmarku v poradí už svoju deviatu chovateľskú
    
prehliadku trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2018/2019 členmi poľovníckych
   
združení a spolkov nášho okresu.
    Na rozhraní práve sa končiacej a začínajúcej poľovníckej sezóny kroky slovenských
  
poľovníkov smerujú na chovateľské prehliadky trofejí zveri. Ich hlavnou úlohou je
  
okrem vyhodnotenia poľovníckeho hospodárenia za uplynulé ročné obdobie a  posúdenia
  
správnosti uskutočneného selektívneho lovu podľa jednotlivých vekových tried a pohlavnej
   
štruktúry u nás žijúcej úžitkovej zveri, aj prezentácia činnosti a dodržiavania poľovníckych
   
tradícií členmi Slovenského poľovníckeho zväzu. Táto prehliadka, ktorú podľa záznamov
   
v Kronike navštívilo cca 650 záujemcov,  bola zároveň aj prvým tohtoročným  podujatím,
   
organizovaným v rámci osláv 50. výročia vzniku Slovenského poľovníckeho zväzu.
   Po úvodných tónoch slávnostných lesníc v podaní spišsko-belianskych trubačov sa s krátkym,
   
ale na mieru šitým programom predstavil folklórny súbor Magurák.
   V hlavnom bode programu uskutočnenom pri príležitosti otvorenia CHPT vystúpil predseda
   
OPK Mgr. Nevický, ktorý vo svojom príhovore privítal prednostu MsÚ Ing.Gurku, Ing.Brejčáka,
   
prac. OÚ odb.PLH, zást. riad. VLM SR Ing. Šoltésa,  priateľov z družobného Jurgova z Polska
   
a zo susedných organizácií a tiež všetkých členov príslušných ku kežmarskej Obvodnej
   
poľovníckej komore.
   V príhovore zaznelo aj úprimné poďakovanie najmä členom hodnotiteľských komisií, pracovníkom
  
VLM SR OZ Kežmarok za poskytnutie najhodnotnejších trofejí z ich chovateľskej prehliadky
  
a tiež tým, ktorí sa pričinili o to, že každého účastníka mohol prehliadkou sprevádzať Katalóg
    
vystavovaných trofejí.
   O získané výsledky sa s prítomnými, ako aj s čitateľmi Katalógu z chovateľskej prehliadky,
    
podelil Ing. Klein, predseda komisie poľovníctva a životného prostredia pri OPK a zároveň aj
   
predseda obvodnej hodnotiteľskej komisie. Vo svojom vystúpení uviedol, že na prehliadku bolo
   
predložených spolu 343 trofejí, z ktorých bolo na medailu ohodnotených 59 trofejí t.j. 40 bronzových,
  
14 strieborných a 5 zlatých medailí. Z uvedeného vyplýva, že z 343 predložených trofejí 17,2 %
   
trofejí splnilo podmienky na udelenie medaily.
    Najsilnejšie parohy jeleňa nájdené v PZ Vlková /úhyn/ boli  na chovateľskej prehliadke ohodnotené
   
na 216,83 CIC bodov.
    Najhodnotnejšia srnčia trofej, ktorú ulovil Jozef Šoltýs z PZ Zvonárka dosiahla  141,75 CIC bodov.
   
Táto trofej je zároveň aj rekordnou srnčou trofejou OPK.
   Najsilnejšia trofej diviaka, ktorého ulovil Juraj Jaroš v PZ Zlatá Hora, bola na chovateľskej prehliadke
    
ohodnotená na 123,20 CIC bodov.
   Vo svojej hodnotiacej správe Ing. Klein ďalej konštatoval, že z uvedeného počtu predložených trofejí
  
bolo nesprávne ulovených spolu 7 trofejí / 4 ks jelenia trofej, 3 ks srnčia trofej/ a 2 trofeje boli
   
predložené bez spodnej čeluste.
   V záverečnom vystúpení predseda OPK poďakoval o.i. aj riaditeľke SOŠ v Kežmarku PhDr.Sabolovej
   
za poskytnutie výstavných priestorov, vďaka ktorým mala prehliadka nielen vysokú odbornú,
   
ale aj estetickú úroveň a vyslovil želanie, ktoré by sa malo stať životným krédom každého z nás.
  
„Želám nám všetkým, aby sme dedičstvo, ktoré máme požičané od budúcich generácií,
    
dokázali vrátiť také, aby sme sa zaň nemuseli hanbiť"
    Pretože chovateľská prehliadka je najmä o trofeji predseda všetkým pripomenul,
        že trofej je symbol, dar, odmena, návrat,
        že trofej je stelesnenie minulých okamžikov,
        ktoré nás v takej podobe už nikdy nestretnú.
        A preto si ju vážme!
                                                                        Mgr.
M. Nevický, predseda

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky