OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

9. poľovnícky deň

osveta


               9.poľovnícky deň bol venovaný poľovníckej fotografii

           Poľovníci príslušní k Obvodnej poľovníckej komore Kežmarok si začiatkom
   
septembra už po deviaty krát uctili pamiatku svojho patróna sv. Huberta a opäť
  
potvrdili, že ich sviatok, poľovnícky deň, ktorého spoluorganizátormi boli mesto
  
Kežmarok a Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Kežmarku,
    
právom patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia regiónu.
         Z pôvodne jednodňového podujatia sa podarilo aj vďaka podpore VÚC Prešov
   
a mesta Kežmarok realizovať 9. poľovnícky deň, ako dvojdňové podujatie, nad ktorým
    
prevzal záštitu primátor mesta Ján Ferenčák.
         Každý sviatok poľovníkov v Kežmarku bol venovaný poľovnícky významnej osobnosti,
     
alebo udalosti, ktorá ovplyvnila poľovnícke dianie na území nášho regiónu, alebo v rámci
     
Slovenska. Aj napriek tomu, že rok 2019  je bohatý na významné výročia, náš tohtoročný
    
poľovnícky deň sme zasvätili poľovníckej fotografii. Pred 10 rokmi spomedzi nás totiž
    
navždy odišiel jeden z najvýznamnejších Slovenských fotografov prírody Miroslav Zumrík.
         Tomuto výročiu bola venovaná aj výstava poľovníckej fotografie, ktorej vernisáž bola
     
zároveň aj prvým podujatím poľovníckeho dňa. Na výstave, ktorá  sa tešila veľkému záujmu
     
širokej verejnosti, svoje práce vystavovali nielen profesionáli, ale aj amatéri. Tí prezentovali
     
svoje práce v troch disciplínach v rámci súťaže vyhlásenej OPK pre svojich členov. Do súťaže
      
sa zapojilo 24 súťažiacich, ktorí predložili spolu 138 fotografií.
      Súčasťou programu sobotňajšieho večera bol okrem poľovníckej fotografie  aj benefičný
      
koncert poľovníckej hudby v drevenom artikulárnom kostole, na ktorom sa už tradične
     
predstavilo kvarteto lesných rohov z Podorlicka /ČR/. Výťažok z dobrovoľného vstupného
      
bol venovaný na základe odporúčania pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
     
v Kežmarku, rodine v zamagurskej obci Reľov.

          V nedeľu ráno bezoblačné nebo vytvorilo prvý predpoklad na to, aby aj 9. poľovnícky deň
      
bol podujatím, na ktoré sa bude dlho spomínať.
          Prvé dejstvo nedeľného programu Svätohubertovská sv. omša sa  uskutočnila v Mariánskom
     
kostole, kde neopakovateľnú atmosféru cirkevného obradu umocňoval svojim vystúpením
     
r. kat. chrámový spevácky zbor doprevádzaný spomínaným kvartetom lesných rohov.
       
Pod hradbami kežmarského hradu pred zrakmi veľkého množstva  zvedavých divákov
       
nasledovalo v súlade s poľovníckymi tradíciami  požehnanie obetovaného kráľa našich
     
lesov - jeleňa.
           Početný sprievod sa vzápätí kľukatil ulicami mesta k tribúne, kde  pred návštevníkmi,
      
ktorí zaplnili vynovené kežmarské námestie,pokračoval program odovzdávaním streleckého
     
zálomku úspešnému lovcovi jeleňa a jeho  pasovanie za lovca jeleňov. Tohto roku sa tejto
     
pocty z rúk Vladimíra Kleina dostalo Milanovi Konkolovi z MPS Poľana Spišská Belá.
      Stále atraktívnym bodom programu bola dražba uloveného jeleňa, za ktorého  najvyššiu
     
sumu, tak ako v minulých rokoch, ponúkol primátor mesta Kežmarok.
         Do Kežmarku okrem viacerých významných hostí opäť zavítala aj viceprezidentka
      
Slovenskej poľovníckej komory a prezidentka Klubu slovenských poľovníčok
      
Soňa Supeková-Chovanová, ktorá vo svojom príhovore pozdravila prítomných,
     
poľovníkom zaželala veľa úspechov v nastávajúcej poľovníckej sezóne a oficiálne
     
otvorila 9. poľovnícky deň.
            Jedným z hlavných bodov programu bolo odovzdávanie poľovníckych vyznamenaní
      
a ocenení. Vyznamenanie „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku"
      
III.st. a bronzová medaila bola udelená P.Dunajčanovi, M.Gallikovi, J.Figlárovi, K.Hlatkej,
      
P.Vnenčákovi, R.Krolčíkovi, P.Krempaskému a O.Girovi,II.st. a striebornú medailu
      
dostal J.Regec a I.st. a zlatú medailu získali J.Buksa a P.Ježík. Vyznamenanie
     
„Zlatý kamzík" bolo udelené D.Šperkovi z MPS Poľana Spišská Belá.
           
Na návrh Predstavenstva OPK Kežmarok bola E.Plučinskému z PZ Víťaz na celoslovenských
    
Hubertových dňoch v Betliari odovzdaná medaila Sv.Huberta. Za 50 rokov nepretržitého
     
členstva v Slovenskom poľovníckom zväze bolo udelené ocenenie „Za vernosť"
    
J.Glodžákovi, J.Ferenckovi, E.Raffajovi a P. Kriššákovi.V. Kleinovi a jeho manželke Hanke
     
bolo odovzdané vyznamenanie „Poďakovanie Devany". Pamätná medaila prezidenta
     
Slovenského poľovníckeho zväzu za celoživotnú prácu v prospech organizovaného
     
poľovníctva na Slovensku bola na podujatí odovzdaná dnes už bývalému predsedovi
     
Obvodnej poľovníckej komory M. Nevickému.
        Viceprezidentka SPK odovzdala okrem vyššie uvedených vyznamenaní a ocenení aj
      
poďakovanie za prácu najúspešnejším základným organizáciám, ktoré sa v súťaži
     
poľovníckych združení a spolkov v roku 2018 umiestnili na prvých troch miestach
   
/1.MPS Poľana Spišská Belá, 2.PZ Víťaz Slovenská Ves, 3.PZ Vlková/.
           Kežmarské námestie už tradične počas poľovníckeho dňa rozvoniava pravým
      
poľovníckym gulášom a rôznymi inými poľovníckymi kulinárskymi špecialitami.
      
Tohto roku sa o priazeň prítomnýcha členov komisie, ktorá posudzovala kvalitu
      
jednotlivých gulášov, usilovalo 15 majstrov kuchárov z poľovníckych združení a spolkov,
      
z  MsÚ a SOŠ Garbiarská ul. Podľa členov odbornej poroty putov varechu za
       
najchutnejší guláš si z podujatia  odnieslo družstvo MsÚ, na 2.  mieste skončilo PZ Magurka
      
a na 3.mieste sa umiestnilo PZ Zlatá hora. V súťaži však obstáli všetci na jednotku
      
s hviezdičkou, nakoľko v kotloch neostal ani jeden zabudnutý zemiačik.
           Nemožno nespomenúť aj ostatné sprievodné akcie, ktoré každoročne spestrujú
      
a obohacujú program poľovníckeho dňa. Všetky vekové kategórie si mohli vybrať
       
z tejto ponuky: vystúpenie Sokoliarov majstra Vagana zo Starej Ľubovne, prezentácia
       
plemien poľovných psov, lesná a poľovnícka pedagogika, ukážky vábenia poľovnej
      
zveri a poľovnícke signály, vystúpenie folklórneho súboru Magurák z Kežmarku,
      
divadelné predstavenie v podaní divadla RAMAGU zo Spišskej Starej Vsi a množstvo
      
aktivít pre najmenších. Večer patril zábave, o ktorú sa postarala ľudová hudba Stana Baláža.
          Zlatým klincom podujatia bolo v závere žrebovanie mýtnych vstupeniek, za ktorými
       
sa skrývala bohatá hodnotná tombola.
           V záverečnom príhovore predseda OPK M. Nevický poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali
      
na  organizačnom zabezpečení a úspešnom priebehu poľovníckeho dňa, sponzorom
       
za množstvo vecných a finančných darov a prítomným za účasť. Zároveň v mene
       
predstavenstva Obvodnej poľovníckej komory pozval všetkých na jubilejný
       
10. poľovnícky deň, ktorýsa uskutoční v septembri 2020.  
    
                                                          
                                                 M. Nevický


počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky