OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PF skúšky - 20. 10. 2017

kynológia

                                             Slovenská poľovnícka komora
                                                  organizačná zložka
                                    Obvodná poľovnícka komora Kežmarok
                                      Hlavné námestie 10, 060 01 Kežmarok


                                                      
P R O P O Z Í C I E

                       Obvodná poľovnícka komora Kežmarok usporiada

                                                   dňa 20. októbra 2017   
                                 
Predbežné skúšky farbiarov,
         ktoré sa budú konať v poľovnom revíri   Slovenská Ves

     Uzávierka prihlášok: 6. 10. 2017
                       Program:  8.00 hod.  zraz účastníkov – Slovenská Ves – požiarna zbrojnica
                                    
                       odchod do miesta konania
                                   
                        otvorenie skúšok
                                                       
    preberanie psov, kontrola veterinárnych osvedčení a preukazov psov
                 
                                          vyhodnotenie skúšok.

      Všeobecné pokyny:
 
    Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre tieto skúšky. Skúšok sa môžu zúčastniť psy a suky
     
plemien farbiarov, slovenských kopovov, alpské jazvečíkovité duriče a štajerské duriče, ktoré
      
dosiahnu v deň skúšok aspoň 12 mesiacov.
  
   Vodič psa musí byť poľovnícky ustrojený, mať so sebou preukaz pôvodu psa,  aby bola zabezpečená
     
presná identifikácia zvierat. Ďalej mať zbraň, zbrojný preukaz, poľovný lístok, náboje a 5-6m dlhý
      
farbiarsky remeň a obojok.
     Psy, ktoré sa zúčastnia skúšok musia byť zdravé a musia pochádzať z chovu, ktorý nie je predmetom
      
veterinárnych opatrení z dôvodu výskytu prenosnej choroby, alebo podozrenia z výskytu tejto choroby.
     
Musia  byť sprevádzané veterinárnym preukazom, preukazujúcim platnú vakcináciu alebo revakcináciu
      
proti besnote, psinke a parvoviróze najviac 12 mesiacov a najmenej 3 týždne pred začatím skúšok.
   
  Zo skúšok sú vylúčené choré jedince, podozrivé z choroby a honcujúce sa suky.
  
    Psy z iných okresov musia mať veterinárne potvrdenie o nákazovej situácii v ich okrese, potvrdené
      
štátnym veterinárnym lekárom, nie staršie ako 5 dní/okrem okresov PP a LE/.
      Skúšobný poplatok je 20,-€, ktorý je potrebné uhradiť v hotovosti v kancelárii OPK Kežmarok,
      
spolu s podávaním prihlášky na skúšky.
 
     Záujemcovia si vyzdvihnú prihlášku v kancelárii OPK Kežmarok.

      
          MVDr. Miroslav POLANEK                                                                      Mgr. Milan NEVICKÝ
       
        kynologický referent OPK                                                                            predseda OPK

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky